Tidlig indsats

Familiebehandling og observation – til gravide og familier med småbørn. Også 24/7 dækning, både i eget hjem eller i en af Curams boliger

k

k

Familie-hjælpen

Tilbyder behandling, støtte og vejledning til sårbare familier, med særlig fokus på børnenes og de unges sikkerhed, tryghed og trivsel.

k
k

K

FATA

Familiebehandling som Alternativ Til Anbringelse. Curam tilbyder en helhedsorienteret indsats i familiens eget hjem, som har til formål at understøtte at familien kan blive sammen, altid med børnenes tryghed og trivsel i fokus.

k

Unge-hjælpen

Tilbyder socialpædagogisk støtte og behandling til unge (15-25 år), enten i eget hjem eller i en af Curams boliger. Vi arbejder også med unge der har misbrug, kriminalitets- og udadreagerede adfærd.

k