• Velkommen til Behandlingsinstitutionen Curam

    Socialpædagogisk støtte og behandling til børn, unge og familier

Anbringelse i egen bolig

Curam tilbyder anbringelse i egen bolig (værelse/egen lejlighed), jf. BL § 43 stk. 1, nr. 5,  suppeleret med socialpædagogisk støtte og behandling, jf. BL § 32, stk. 1 nr. 2, 3, 5, 6 og 8. Vi tilbyder ligeledes ungestøtte til unge mellem 18-23 år jf. BL. § 111-116.

Misbrugsbehandling

Curam tilbyder misbrugsbehandling til børn og unge (15-23 år), enten i eget hjem eller i en af Curams boliger. Vi arbejder også med unge der har kriminalitets- og udadreagerede adfærd.

STØTTE-KONTAKT-MENTOR ORDNINGER

 Curam tilbyder ydelsen som kontaktperson, som defineret i Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 3 og § 32, stk. 4 samt §114, stk. 2. Vi modtager alle opgaver, dog med et minimum på 5 timer ugentligt, da det er vores erfaring, at ved tiltag af færre timer ikke er muligt at skabe den nødvendige forandring, og at vi dermed blot er med til at fastholde børn/unge/borgeren i deres vanskeligheder.

Akutanbringelse

Curam tilbyder akutanbringelse inden for rammerne af Barnets Lov § 12, stk. 3.

Vores formål er at træde til i situationer, hvor der opstår akutte behov for anbringelse, men det rette tilbud ikke umiddelbart er tilgængeligt. Akutanbringelsen har til hensigt at sikre, at borgeren kan få den nødvendige støtte og omsorg i en periode, mens en mere permanent løsning undersøges og etableres.

Tidlig indsats

Curam tilbyder tilbyder Familiebehandling i henhold til Barnets Lov § 32, stk. 1, nr.5. med særlig fokus på barnets sikkerhed og tryghed, Vi tilbyder ligeledes observation og vejledning – til gravide og familier med småbørn. Vi tilbyder også FATA (Familiebehandling som alternativ til anbringelse) enten i egen bolig eller i en af Curams boliger.