• Velkommen til Behandlingsinstitutionen Curam

    Socialpædagogisk støtte og behandling til børn, unge og familier

Anbringelse på eget værelse

Curam tilbyder anbringelse på eget værelse efter SEL §52, stk. 3 nr. 7 jf. §66 stk. 1. nr. 5, suppeleret med socialpædagogisk støtte og behandling efter SEL §52, stk. 3 nr. 2 og 3.

Misbrugsbehandling

Curam tilbyder misbrugsbehandling til børn og unge (15-23 år), enten i eget hjem eller i en af Curams boliger. Vi arbejder også med unge der har kriminalitets- og udadreagerede adfærd.

Ungehjælpen

Tilbyder bl.a. støtte/kontakt ordninger, UKN-forløb, familiebehandling, terapi, ART forløb og særlig tilrettelagte projekter.

Vi arbejder også med unge der har misbrug, kriminalitets- og udadreagerede adfærd.

Tidlig indsats

Familiebehandling, observation og vejledning – til gravide og familier med småbørn. Vi tilbyder også FATA (Familiebehandling som alternativ til anbringelse) enten i egen bolig eller hos Curam.

FAMILIEHJÆLPEN

Tilbyder behandling, støtte og vejledning til sårbare familier, med særlig fokus på børnenes og de unges sikkerhed, tryghed og trivsel.

Familie-hjælpen tilbyder fx familie-behandling, familie-terapi, støtte/kontakt ordninger, samværs-ordninger og FATA (Familiebehandling som Alternativ til Anbringelse).