Undersøgelse uden samtykke (tvangsundersøgelse)

Ydelse

Undersøgelse uden samtykke (tvangsundersøgelse)

Lovgrundlag

Serviceloven § 51

Udbyder

Curam – afdeling Carus

Formål

Formålet med undersøgelsen er at afklare, hvilken indsats der er mest hensigtsmæssigt at iværksætte i forhold til barnet eller den unge efter undersøgelsens ophør.

Resultatet af undersøgelsen er ment, som faglig støtte i Børne- og Unge rådgivningen samt Børne- og Unge udvalgets proces i forhold til at træffe deres afgørelse.

Dette uddybes i Servicelovens § 51:

”Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling.

Der er tale om en u-egentlig anbringelse. Hvilket betyder, at barnet ikke er anbragt, og at forældrene ikke mister deres offentlige ydelser i den forbindelse.

Så snart undersøgelsen er afsluttet – dvs. at det sidste punktum er sat i rapporterne, skal børnene sendes hjem til deres forældre uanset undersøgelsens foreløbige resultat. Forvaltningen træffer de fornødne beslutninger efterfølgende – eller der træffes en formandsbeslutning, inden barnet forlader institutionen.

En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn- og ungeudvalgets afgørelse.”

(SL. § 51)

Anbefalet varighed/periode

Max. to måneder efter Børn- og Ungeudvalgets afgørelse.

Anbefalet omfang/timetal

Døgnanbragt

Målgruppe

Udsatte børn/unge, hvor der er risiko for alvorlig skade på barnet/den unges sundhed og/eller udvikling, og hvor forældrene ikke vil give samtykke til, at der foretages en undersøgelse.

Indhold

Proceduren for en tvangsundersøgelse er:

  • Tvangsundersøgelsens rammer og indhold drøftes
  • Tvangsundersøgelsen går i gang umiddelbart efter udvalgets/dommerens/ formandens beslutning
  • Der vil blive udarbejdet en psykologisk og en pædagogisk udredning under opholdet på afdeling Carus, som udføres af Carus’ psykolog og andet fagrelevant personale
  • Carus vil inddrage forældrene, så meget det er muligt og hensigtsmæssigt i undersøgelsesperioden for derved at få et så korrekt billede af deres forældrekompetencer og samspil med deres børn/barn.

Behandlingstilgang

Carus’ personale har meget erfaring med udførelsen af denne type undersøgelser, hvilket gør, at produktet altid er af højeste faglige kvalitet.

Undervejs i undersøgelsesperioden vil personalet særligt have en neuroaffektiv tilgang til barnet/den unge.

Fandt du ikke det, du ledte efter?​​

Behandlingsinstitutionen Curam ApS

Hovedgaden 79-81, 4050 Skibby   |   Tlf.: 21 12 50 19   |   E-mail: post@curam.dk | Find os på Tilbudsportalen og LOS