• ANBRINGELSE I EGEN BOLIG

  Læs mere nedenfor

“Curam er det bedste sted jeg har boet, de respekter mig, trods mine udfald, og så putte de ikke en i en kasse, med behandler alle de unge forskelligt. Man føler man er noget værd”

Et ophold hos Curam vil typisk være bygget op omkring følgende elementer:

 • Gennemgang af sagsakter
 • Afdækning af den unges unikke livshistorie med fokus på styrker og vanskeligheder fx ved brug af Genogram, UngMap, SDQ, YLS/CMI og kognitiv test (WISC-V).
 • Fokus på den unges basale sikkerhed, tryghed og regulering 
 • Psykologsamtaler med udgangspunkt i Somatisk Experience, den narrativ tilgang og MBT (Den Mentaliseringsbaseret Tilgang).
 • MI (motiverende samtaler)
 • Misbrugsbehandling (i samarbejde med Novavi i Frederikssund), herunder evt. ved brug af U18-modellen og MOVE (Behandlingstilbud til unge under 18 år med et problematisk forbrug af rusmidler).
 • ADL træning (Almindelig Daglig Levevis)
 • Tæt samarbejde med sagsbehandler i kommunen.
 • Udarbejdelse af IP (Individuel Plan).

Socialpædagogisk støtte og behandling (jf, BL § 32, stk. 1, nr. 2, 3, 5, 6 og 8), for børn og unge mellem 15-23 år anbragt i egen bolig (jf. BL § 43 stk. 1, nr. 5).

Vi tilbyder ligeledes ungestøtte til unge mellem 18-23 år jf. BL. § 111-116.

Behandlingsinstitutionen Curam, tilbyder anbringelse i egen bolig (værelse/lejlighed), hvor vi tilrettelægger det enkelte forløb i et tæt samarbejde med visiterende myndighed.

Tilbuddet henvender sig til unge med psykosociale vanskeligheder, som er i målgruppen for støtte. Det er desuden unge som ofte er svært behandlingskrævende med psykiatriske diagnoser og misbrug.

Tilbuddet henvender sig primært til unge i alderen mellem 16 og 23 år, som har et ønske eller behov for at bo i egen bolig med pædagogisk støtte. Unge indskrives typisk fra eget hjem, opholdssted, plejefamilie eller fra efterskole. De unge bor i eget værelse/lejlighed og har individuelle støtteordninger, samt fleksibilitet omkring regler og krav. Der vil være som oftest minimum være to kontaktpersoner tilknyttet den unge.

Vi har i alt 10 boliger i Skibby og Holbæk og flere kommer løbende til.

Tilbuddet tilpasses den enkelte unge unikke livshistorie og behov, og hos Curam er ingen sager ens, og vi arbejder med det udgangspunkt, at alle unge har krav på et særlig tilrettelagt forløb, der tager udgangspunkt i den unges unikke udfordringer og ressourcer.

Hos Curam må den unge gerne være aktiv misbruger ved indskrivningen, og bliver ikke opsagt pga. af fx tilbagefald.

Følgende elementer er en del af forløbet:

 • Livshistoriefortælling. Afdækning af den unges unikke livshistorie med fokus på styrker og vanskeligheder fx ved brug af genogram, UngMap, SDQ, YLS/CMI og kognitiv test (WISC-V).
 • SPT (Social Perceptionstræning)
 • ART (Anger Replacement Training)
 • Psykologsamtaler med udgangspunkt i SE (Somatisk Experience), den narrativ tilgang og MBT (Den Mentaliseringsbaseret Tilgang).
 • Fokus på rusmiddel-edukation og psyko-edukation
 • Misbrugsvejledning/behandling (vi samarbejder med FERLE og NOVAVI)
 • ADL træning (med fokus på søvn, kost, motion og økonomi)
 • Fokus på uddannelse og job (vi har et tæt samarbejder med Netx Step (STU) i Roskilde)
 • Særlig fokus på at arbejde med normalitet, herunder:
  • Det er normalt gå i skole/have et arbejde
  • Det er normalt spise sammen med andre ved et spisebord
  • Det er normalt at kunne klare personlig hygiejne
  • Det er normalt at kunne falde til ro af sig selv og kunne falde i søvn, når man er træt
  • Det er normalt at have venner og kunne være med andre, uden misbrug
  • Det er normalt at have fritidsinteresser
  • Det er normalt at have tanker, følelser, ønsker, drømme og håb for sin fremtid
 • Fysisk aktivitet (fx vandreture, fitness, kampsport, mountainbike, kajak, fodbold, håndbold, gokart, ATV m.m.)
 • Omverden kendskab via rejser i ind- og udland.
 • Udarbejdelse af IP (Individuel Plan)
 • Skriftlig dokumentation (udarbejdelse af statusrapporter og afsluttende rapport)
 • Tværfaglighed. Løbende kontakt med den unges sagsbehandler, ungevejleder, skolelærer, praktiksted m.fl.

Send en mail til post@curam.dk eller ring til tlf. 2112 5019, og vi vender tilbage i løbet af få timer.