Hverdagen

På Carus gør vi meget ud af, at stedet både ude og inde, fremtræder i ordentlig stand, rent og pænt, hvilket betyder, at alle, både personale, forældre og børn, er med til at få hverdagen til at hænge sammen, vi hjælper hinanden med at holde huset pænt og ryddeligt. Hver familie er ansvar for, at holde orden i sin lejlighed, og skal sørger for, at den ikke er beskidt og uhygiejnisk.

Hverdagen på Carus er ikke lagt fast, men tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte familie, men vi tilstræber at arbejde ud fra en hverdag der er tydelig, gennemskuelig og som tager udgangspunkt i nedenstående struktur, som altid har børnenes trivsel og behov i fokus.

​​Kl. 7.00-8.00

Fællesrummene åbner, så som køkken, spisestue, fitness, værksteder, tv-stuen m.m.

Kl. 8.00-9.00 

Morgenmad

Kl. 9.00-10.30

Pædagogisk aktivitet, så som terapi, samtaler, gruppeaktivitet, massage m.m.

Kl. 10.30-11.00

Formiddags pause evt. i spisestuen med fx frugt, boller eller snacks.

Kl. 11.00-12.00

Samtale med socialrådgiver, kontaktperson m.fl.

Kl. 12.00-14.30

Frokost + hviletid

Kl. 14.30-15.30

Pædagogisk aktivitet, så som spædbarsterapi, psykologiske test m.m.

Kl. 15.30-18.00

Indkøb, hobbyværksted, fitness m.m.

Kl. 18.00-19.00

Aftensmad.

Kl. 19.00-22.00

Egentid, hobbyværksted, Fitness, se film i tv-stuen m.m.

Kl. 22.00-7.00

Egentid. Værksteder, fitness, tv stuen og andre fællesrum er lukket.