Målgruppe

Udadreagerende adfærd, misbrug, angst, ADHD, traumatiseret og tilknytningsforstyrret, alle er velkommen hos Context.

Afdeling Contexts primær målgruppe er: 

  • Context er en behandlingsinstitution for normaltbegavede, eller potentielt normalt begavede, børn og unge i alderen 10 til 17 år med såvel sociale, psykiske, psykiatriske som adfærdsmæssige vanskeligheder. Børn og unge der er svært traumatiserede i deres første leveår, eksempelvis som følge af pludselige tab, mange skift, omsorgssvigt, fysiske, seksuelle og/eller psykiske overgreb. Ofte diagnosticeret med en reaktiv tilknytningsforstyrrelse.
  • Børn med alvorlige forstyrrelser i deres selvopfattelse og relationer til andre mennesker, dvs. børn med træk af adfærdsforstyrrelser og borderline/affektive forstyrrelser/ momentvise psykotiske tilstande, samt børn med træk af tidlig frustration.
  • Børn med psykiatriske symptomer, f.eks. opmærksomheds-forstyrrelser (ADHD) og angst.
  • Børn og unge med udadreagerende adfærd, er også velkommen på afdeling Context, og vil oftest, i en kortere eller længere periode tilbydes 1-1 behandling, nogle gange udenfor huset, i en indslusningsfase, hvor de forberedes til, at bo sammen med andre børn og unge.
  • Børn og unge med misbrugsproblematikker, er ligeledes velkommen på afdeling Context, og vil oftest, i en kortere eller længere periode tilbydes 1-1 behandling, nogle gange udenfor huset, i forbindelse med afrusning og forberedelse til at bo sammen med andre børn og unge.
  • Context formål er, i tæt samarbejde med forældrene, den anbringende myndighed og barnet eller den unge, at fremme den anbragtes udvikling, så han eller hun får en ballast både socialt, psykisk og uddannelsesmæssigt og i videst muligt omfang kan klare tilværelsen i et moderne samfund.