Familie-hjælpen

Curam yder hjælp og støtte til familier med børn (og unge) for at forebygge og modvirke mistrivsel og fejludvikling hos både forældre og børn. Curam´s mål er at yde tidligst mulig hjælp og støtte til familier (også prænatalt), således at forældrene bliver i stand til bedst mulig at drage omsorg for deres børn, og at børnene kommer i god udvikling, og som i sidste ende kan forebygge mere indgribende foranstaltninger.

Hos Curam tager vores familiebehandling udgangspunkt i evidensbaserede indsatser, der fokuserer på at skabe positive relationer mellem et barn og dets omgivelser, både i og uden for hjemmet.

Alt efter barnets alder, den konkrete problemstilling anvender vi forskellige tilgange og nedenfor er nævnt et lille udpluk af de tilgange/metode vi arbejder ud fra:

 • COS-P (Circle of Security – Parenting)
 • ADBB (Alarm Distress Baby Scale)
 • CI (Care index)
 • Genogram
 • NBO (Newborn Behavioral Observations)
 • AAI (Adult Attachment Interview)
 • PDI-RF (Parent Development Interview og kodning af Refleksiv Funktion)
 • PC-ERA (Parent-Child – Early Relational Assessment) (0-4-årige børn)
 • AART (Aggression Replacement Training)
 • SPT (Social Perceptions Træning)
 • FIT (Feedback Informed Treatment)
 • Theraplay
 • ADL (Almindelig Daglig Levevis) træning
 • IKP (Ikke konfronterende pædagogik)
 • MBT (Mentaliseringsbaseret Terapi)
 • Psykologiske undersøgelser hvis disse vurderes relevant

Hvordan foregår familiebehandlingen hos Curam:

 • Udgangspunktet for indsatsen er et indledende netværksmøde, hvor alle relevante partner bliver hørt, og der udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale mellem forældre, barnet/den unge, Curam og den ansvarlige sagsbehandler.
 • Familiebehandlingen kan foregå både hos familien eller i Curam´s lokaler, eller begge steder.
 • Familiebehandlingen er hjælp til selvhjælp.
 • Familiebehandlingen tager udgangspunkt i familiens egne ressourcer.
 • Familiebehandlingen inddrager hele familien, samt familiens netværk.
 • Familiebehandlingen kan foregå i familiens hjem eller i Believes lokaler.
 • Familiebehandlingen kan være for den enkelte familie eller sammen med andre familier (fx DUA og Familie TIES)

Hent flyers her

Hos Curam arbejder vi med alle slags sager, fx, vold, misbrug, incest og kriminalitet og har stor ekspertise omkring de alle tungeste børn- og familiesager, og forstander aut,psykolog Flemming Zuschlag Christiansen, har i flere år været VISO konsulent, og bl.a. rådgivet flere kommuner omkring deres mest vanskelige børne- og unge sager.

Så kontakt os endelig hvis I har brug for professionel hjælp, eller ønsker faglig sparring.

Mobil: 2112 5019

E-mail: post@curam.dk eller ved brug af nedenstående formular

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.