Info til kommunen

Curam er en § 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) institution, godkendt af det Sociale tilsyn.

​Curam har i marts 2019 åbnet vores første afdeling Carus, som har til huse i gammel herredgård i Skibby. Carus tilbyder døgnbehandling for sårbare børn og deres familier, og tilbyder fx. mor-barn afbringelser, døgn familiebehandling, spædbarnsbehandling, truamebehandling o.m.a. Læs mere her.

​I løbet af 2021-2022 vil vi ligeledes åbne 2 døgnbehandlingsinstitutioner, en for de 6-12 årige og en for de 10-18 årige. Vi har ligeledes planer om at åbne en intern behandlingsskole.