Forældrekompetence-undersøgelse

Ydelse​Forældrekompetenceundersøgelse
LovgrundlagSL. § 52 stk. 3, nr. 9. jf. § 52 stk.3 nr. 7. (frivillig) og § 58 stk.1. (tvang)
UdbyderCuram – afdeling Carus
FormålVi foretager en helhedsvurdering af familiens situation, dvs. vi afdækker forældrenes ressourcer og vanskeligheder, som de kommer til udtryk i samspil med barnet, – vi har altid barnets behov som første prioritet.

​Udgangspunktet for undersøgelsen er forældrenes evne til at varetage de konkrete basale og udviklingsmæssige behov hos deres barn, den omfatter derfor altid både en vurdering af barnets behov og en vurdering af de ressourcer og vanskeligheder hos forældrene, der har betydning for deres muligheder for at respondere hensigtsmæssigt i forhold til barnets behov.

Anbefalet varighed/periode3 måneder
Anbefalet omfang/timetalPakke
MålgruppeBørn eller familier, hvor der er behov for afklaring af anbringelsesgrundlaget og/eller valg af foranstaltning.
IndholdEn forældrekompetenceundersøgelse vil almindeligvis indeholde:

 • Opdrag fremsendt af bestiller.
 • Opstartsmøde medrådgiver og mor/far, primært vedrørende undersøgelsens formål og struktur.
 • Rådgiver Fremsender relevante sagsakter.
 • Samtale og udarbejdelse af Genogram med mor/far.
 • Samtale med mor/far med udgangspunkt i AAI (Adult Assessment Interview).
 • ​Samtale med mor/far med udgangspunkt i WMCI (Working Model of the Child Interview).
 • Observationer og videooptagelser af samspillet mellem mor/far og barn/børn.
 • Insight Assessment (AI) samtale med mor/far, med udgangspunkt i udvalgte dele af videooptagelserne.
 • Tilknytningsvurdering af mor/far og barn/børn, ved hjælp af Care Index med udgangspunkt i ovenstående videooptagelser.
 • Vurdere af kvaliteten af det affektive og adfærd i forældre/barn relationen ved brug af skaler fra PC-ERA (Parent-Child – Early Relational Assessment), hvis der 0-4-årige børn.
 • Vurdering af mor/fars mentaliseringskompetencer ved hjælp af LEAS (levels of emotional awareness scale), RME (Reading the Mind in the Eyes) og Ekman´s billeder.
 • PDI-RF (Parent Delevopment Interview og kodning af Refleksiv funktion) test af mor/far.
 • Børnesamtale fx med udgangspunkt i:

•​FRT (Family Relations Test – Children’s Version)
•​CAT (Children’s Apperception Test)
•​Rotters sætningsfuldendelsestest.
•​Scenotest
•​Eller andet interview værktøj afstemt ifht. barnets alder og kommunikative kompetencer.

 • ​Samtale med mor/far om moderskab, faderskab, forældreskab og fremtiden.
 • Indsamling af yderligere information om mor/far og barn/børn fra relevante aktører, fx dagtilbud, plejeforældre, støtte/kontakt-personer eller andre, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt.
 • Udarbejdelse af rapport med konklusion og anbefalinger (hvis disse ønskes).
 • Gennemgang af rapporten for mor/far.
 • Gennemgang af rapporten forrådgiver og mor/far.

Tilkøb hvis vi og rådgiver er enige.

 • ​WAIS
 • NEO-PI-III eller TAT
 • SRS-II

Undersøgelsen vil blive udarbejdet i overensstemmelse med ”Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser”, fra juni 2011.

Generelle bemærkninger vedr. alle typer psykologiske undersøgelser bestilt hos Psykologselskabet Toftemosegaard:

 • Alle undersøgelser udføres inden for 8-12 uger og til fast pris efter tilbud.
 • Alle undersøgelser udføres af et team på 2-3 personer, men forskellige kompetencer, og hvor mindst en er aut. Psykolog.
 • I vores undersøgelsesarbejde lægger vi vægt på, at undersøgelsen er præget af omhu, samvittighedsfuldhed og uvildighed, som det kræves i psykologloven.

VidensgrundlagUndersøgelsen udarbejdes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer fra juni 2011. Læs mere her.