Hverdagen

På Context gør vi meget ud af, at stedet både ude og inde, fremtræder i ordentlig stand, rent og pænt, hvilket betyder, at alle, både personale og børnene, er med til at få hverdagen til at hænge sammen, vi hjælper hinanden med at holde huset pænt og ryddeligt. Hver barn/ung er ansvar for, at holde orden på sit værelse, og skal sørger for, at den ikke er beskidt og uhygiejnisk.

Hverdagen på Context er ikke lagt fast, men tilrettelægges i tæt samarbejde med barnet/den unge og tager udgangspunkt i barnet/de unges udfordringer og ressourcer, men vi tilstræber at arbejde ud fra en hverdag der er tydelig, gennemskuelig og som tager udgangspunkt i nedenstående struktur, som altid har børnenes/de unges trivsel, tryghed og behov i fokus, og tilstræber at tilrettelægge en hverdag der skaber trivsel for den enkelte.

​​Kl. 7.00-7.30

Børnene/de unge vækkes og fællesrummene åbner, så som køkken, spisestue, fitness, værksteder, tv-stuen m.m.

Kl. 7.30-8.00 

Morgenmad og morgenmøde inkl. de vigtigste nyheder fra verden (NV)

Kl. 8.00-14.00

Skole/arbejde og pædagogisk aktivitet, så som terapi, samtaler, gruppeaktivitet, m.m.

Kl. 14.30-15.00/15.30

Eftermiddagsmøde med fx frugt, boller eller snacks. Hygge.

Kl. 15.30-16.30

Lektiehjælp, samtale med kontaktpædagog, socialrådgiver, psykolog, psykiater m.m.

Kl. 16.30-18.00

Hviletid, computertid, træning, gå ture m.m.

Kl. 18.00-19.00

Aftensmad.

Kl. 19.00-21.00/22.00

Egentid, hobbyværksted, Fitness, socialt samvær, se film i tv-stuen m.m.

Kl. 21.00/22.00-7.00

Godnat, fællesrummene lukker

Weekendens struktur tillægges i tæt samarbejde med børne/de unge, men vi vil ofte stræbe efter at vi kommer ud i naturen, fx på vandretur, kanonture, cykelture ligesom der stræbes efter sociale aktiviteter, s.s. fælles madlavning, bagning, syltning, pasning af nyttehave m.m.