NBO (New Behavioral Observations)

NBO (New Behavioral Observations)

NBO – the Newborn Behavioral Observations – er en enkel metode, hvormed Carus familiebehandler og forældrene sammen ser på, hvad spædbarnets adfærd kan fortælle om lige netop deres spædbarns behov.

NBO synliggør spædbørns sprog og adfærdsmæssige evner gennem en fælles (familiebehandler og forældre) systematisk observation af spædbarnets adfærd via seks stadier og 18 delelementer. De seks stadier og de 18 delelementer består af:

Stadie 1 – Dyb søvn

 • Øjnene er lukkede
 • Vejrtrækningen er regelmæssig og rolig
 • Barnet ligger meget stille bortset fra enkelte spjæt eller sutte bevægelser
 • Barnets arme og ben er afslappede og virker tunge
 • Barnet er svær at vække

Stadie 2 – Let søvn/drømmesøvn

 • Øjnene er lukkede eller halvåbne, der vil være hurtige øjenbevægelser
 • Der er krops og ansigts bevægelser og barnet sutter engang imellem.

Stadie 3 – Døsig

 • Barnet sover ikke helt og er heller ikke helt vågen
 • Bevægelser er bløde
 • Barnets øjenlåge bevæger sig

Stadie 4 – Vågen, rolig og opmærksom

 • Barnets øjne er klare og blikket er åben
 • Barnet er fokuseret og viser interesse i ansigter og din stemme
 • Barnet søger øjenkontakt
 • Kroppen er rolig og afslappet

Stadie 5 – Vågen og urolig (fussy)

 • Barnets bevægelser bliver mere aktive
 • Barnet giver utilfredse lyde
 • Barnet kan virke utilfreds og urolig

Stadie 6 – Gråd

 • Gråd er barnets måde at fortælle at det har brug for dig (en beroligende stemme, et kram, noget at spise, bleskift)

Observationerne danner ramme for en adfærdsprofil, som kan fortælle forældrene rigtig meget om deres spædbarn.

NBO er ikke en test, men en måde at tolke og forstå spædbarnets adfærd i fællesskab med forældrene. Med udgangspunkt i de nævnte observationer kan familiebehandleren i praksis medvirke til at skabe stærkere relationer mellem forældre og barn på et meget tidligt stadium.

Metoden er udviklet af professor dr. Kevin Nugent på Harvard Medical School, Boston Children´s Hospital i 90érne.

På Carus oplever vi, at forældre har stor glæde af NBO metoden, og at den i høj grad er med til at styrke forældres relation til deres spædbarn, og styrke deres sensitivitet over for barnets signaler.