Context har samarbejde med en privatpraktiserende psykiater og BUC (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center) afdeling Hillerød, dels med henblik på afklaring i forhold til de børn, som ud over tilknytnings- og personlighedsvanskeligheder har en psykiatrisk lidelse eller symptomer, dels i forbindelse med henvisning af børn til børnepsykiatrien, og dels ved eventuel medicinering af børn som supplement til den daglige pædagogiske behandling.


[/av_textblock]