Undersøgelse uden samtykke (tvangsundersøgelse)

Ydelse​Undersøgelse uden samtykke (tvangsundersøgelse)
LovgrundlagServiceloven § 51
UdbyderCuram – afdeling Carus
FormålFormålet med undersøgelsen er at afklare, hvilken indsats der er mest hensigtsmæssigt at iværksætte i forhold til barnet eller den unge efter undersøgelsens ophør.

​Resultatet af undersøgelsen er ment, som faglig støtte i Børne- og Unge rådgivningen samt Børne- og Unge udvalgets proces i forhold til at træffe deres afgørelse.

Dette uddybes i Servicelovens § 51:

”Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling.

​Der er tale om en u-egentlig anbringelse. Hvilket betyder, at barnet ikke er anbragt, og at forældrene ikke mister deres offentlige ydelser i den forbindelse.

Så snart undersøgelsen er afsluttet – dvs. at det sidste punktum er sat i rapporterne, skal børnene sendes hjem til deres forældre uanset undersøgelsens foreløbige resultat. Forvaltningen træffer de fornødne beslutninger efterfølgende – eller der træffes en formandsbeslutning, inden barnet forlader institutionen.

En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn- og ungeudvalgets afgørelse.”

(SL. § 51)

Anbefalet varighed/periodeMax. to måneder efter Børn- og Ungeudvalgets afgørelse.
Anbefalet omfang/timetalDøgnanbragt
MålgruppeUdsatte børn/unge, hvor der er risiko for alvorlig skade på barnet/den unges sundhed og/eller udvikling, og hvor forældrene ikke vil give samtykke til, at der foretages en undersøgelse.
IndholdProceduren for en tvangsundersøgelse er:

– Tvangsundersøgelsens rammer og indhold drøftes
– Tvangsundersøgelsen går i gang umiddelbart efter udvalgets/dommerens/ formandens beslutning
– Der vil blive udarbejdet en psykologisk og en pædagogisk udredning under opholdet på afdeling
– Carus, som udføres af Carus’ psykolog og andet fagrelevant personale
– Carus vil inddrage forældrene, så meget det er muligt og hensigtsmæssigt i undersøgelsesperioden for derved at få et så korrekt billede af deres forældrekompetencer og samspil med deres børn/barn.

Behandlings-tilgangCarus’ personale har meget erfaring med udførelsen af denne type undersøgelser, hvilket gør, at produktet altid er af højeste faglige kvalitet.

​Undervejs i undersøgelsesperioden vil personalet særligt have en neuroaffektiv tilgang til barnet/den unge.