Kurser og efteruddannelse

I tæt samarbejde med Psykologselskabet Toftemosegaards afdeling CENKU (Center for kompetenceudvikling), afholder og arrangerer Curam en hav af spændende kurser, foredrag og efteruddannelser, men særlig fokus på 0-6 års området. Fx kan nævnes:

  • ​Anbragte børn, omsorgssvigt og udviklingstraumer
  • Omsorgssvigt og forebyggende arbejde.
  • Livhistorier og genogram i arbejdet med udsatte børn.
  • Samtaler der bygger bro, den bedste støtte til det anbragte barn.
  • Når relationen slår knuder- Om tilknytingsforstyrrelser og og manglende mentalisering.
  • Grundkursus i tilknytningsteorien og dens anvendelse.
  • De sårbare truede børn i daginstitution, hvad gør man?
  • Introduktion til Neuroaffektiv udviklingspsykologi
  • Den 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent
  • Det 1-årige familiebehandler uddannelse