Curams bestyrelse

Høj faglighed, engagement, respekt og ordentlighed er nogle af nøglebegreberne for Curams bestyrelse. Ikke kun til bestyrelsesmøderne, men også i forhold til familierne, børnene og de unge, samt personalet på Curam.

Curams bestyrelse har et særligt fokus på, at institutionen forholder sig til den nyeste viden indenfor de tilbud som Curam udbyder,  og involverer sig i det omkringliggende samfund og den børne politiske dagsorden, samt sætter sig selv i forhold til det.

​Bestyrelsens aktuelle mål for indeværende valgperiode er følgende:

  • Bestyrelse skal støtte op om, at Curam’s pædagogiske tilgange og metoder bliver implementeret i det daglige.
  • Bestyrelsen skal arbejde på at Curam er et helhedsorienteret tilbud, med differentierede pladser.
  • Bestyrelsen skal være synlig, visionær, være den daglige ledelses med- og modspiller, give konstruktive indspark og være med til at sikre Curams fortsatte udvikling.
  • Bestyrelsen skal sikre, at børnenes trivsel altid er i fokus.
  • Bestyrelsen skal arbejde for optimale rammer, både for børn, unge, forældre og personale.
  • Bestyrelsen skal forholde sig indgående til institutionens formål, pædagogik og handlinger.
  • Bestyrelsen skal sikre at Curams arbejde er præget af omhu og ordentlighed.
  • Bestyrelsen skal fastlægge Curams overordnede værdier og tilgange samt sikre, at de såvel finansielle som kompetencemæssige ressourcer er tilstede.

Formand

​Kim Rockhill (læs mere her)

Næstformand

Dorte Bærentzen (læs mere her)

Bestyrelsesmedlem

​Michael Hannberg (læs mere her)

Bestyrelsesmedlem

​Kim Gildberg (læs mere her)