May Olofsson

Overlæge og tidligere leder af Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet samt af Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn. May Olofsson har i mere end 30 år arbejdet med børn, som i fosterlivet har været udsat for alkohol – og andre stoffer med det formål at forebygge medfødte skader, omsorgssvigt og overgreb på børnene.

May Olofsson underviser bl.a. på Toftemosegaards 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent