Om Curam

Curams stifter Flemming Zuschlag Christiansen har i mange år arbejdet med tanken om, at han på et tidspunkt skulle etablere et socialpædagogisk tilbud, hvor høj faglighed og unikke tilgange i arbejdet med udsatte og sårbare gruppe skulle være i centrum, derfor Curam.

​Curam er ikke som mange andre tilbud indenfor det socialpædagogiske område. Vi griber ofte opgaver an på en lidt anderledes måde, vi stiller store krav til samarbejdspartnere, er tydelige i vores forventninger til myndighedspersoner, borgere og ansatte. Vi satser massivt på faglighed, og ansætter primært socialpædagogisk uddannet personale, men også andre faggrupper, så som sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter m.fl., efter konkret vurdering og behov.

Curam tilbyder en kvalificeret helhedsorienteret socialpædagogisk indsats overfor sårbare familier, gravide spædbørn, børn, unge og voksne med differentierede pladstyper og en lang række tilbud, så der leveres en indsats med perspektiv, kvalitet og med inddragelse af hele familiesystemet, såfremt det er muligt.

Den socialpædagogiske indsats og behandling tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem anbringende kommune, Curams visitationsudvalg og borgeren.

Vi har i høj grad fokus på skriftlighed og udarbejder i alle sager en individuel plan (IP), hvor nærmeste udviklingszone er i fokus, ligesom vi løbende laver evaluering af vores indsats, og i tæt dialog med dem, der har bestilt opgaven drøfter outcome, altså om der er sammenhæng mellem indsats, økonomi og den udvikling, der sker hos borgeren. Vi ønsker kun at være på en sag, hvis vi oplever at gøre en forskel, ellers siger vi dette højt og bidrager gerne til at overdrage sagen til andre, der måske kan lykkes bedre med at skabe udvikling.

​Curam tilbyder en lang række andre tilbud fx, samværsordninger, støtte/kontakt/mentor- ordninger, kurser, efteruddannelser, workshop, psykologiske undersøgelser, konsulentopgaver, pædagogiske observationer og udredninger.

Vi ser frem til at drøfte, hvordan vi kan hjælpe netop dig.

Venlig hilsen

​Stifter og forstander

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen​