Priser afdeling Carus 2020

På Carus har vi som udgangspunkt 3 prisniveauer, men har gode erfaringer med, i samarbejde med den enkelte kommune, at tilrettelægge de enkelte forløb, og finde en pris der passer til den enkelte opgave. Så kontakt os endelig hvis du har en sag som du ønsker at få et tilbud på.

Niveau 1

Pris: 3.720 kr. pr døgn (for 2 voksne og et barn). 1.200 ekstra pr. person.

Ydelse:

 • Parallelanbringelse i en af vores store 2 værelses lejligheder
 • Observations- og vejledningsophold
 • Pædagogisk støtte kl. 8.00-20.00 alle uges dage
 • Tværfaglig helhedsvurdering, undersøgelse af
  forældre- barn samspil og tilknytning
 • Vurdering af forældrenes mentaliseringskompetencer og RF (refleksions funktion)
 • Støtte til samspil og tilknytning
 • Krise- og traumebehandling
 • Undersøgelse af tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Støtte til tilknytningsudvikling under graviditeten
 • støtte til organisering og udførelse af de praktiske opgaver (økonomi, rengøring, indkøb m.m.)
 • Deltagelse i uge aktiviteter, så som mor/far-barn gruppe, terapigruppe, legegruppe, m.fl.
 • Dagbogsnotater og statusrapport
 • Tolkebistand til voksne og børn ved behov til
  familier med anden etnisk baggrund end dansk.

Niveau 2

Pris: 4.950 kr. pr døgn (for 2 voksne og et barn). 1.200 ekstra pr. person.

Ydelse:

 • Parallelanbringelse i en af vores store 2 værelses lejligheder
 • Observations- og behandlingsophold
 • Pædagogisk støtte 24/7 alle uges dage
 • Sovende nattevagt.
 • Tværfaglig helhedsvurdering, undersøgelse af
  forældre- barn samspil og tilknytning
 • Vurdering af forældrenes mentaliseringskompetencer og RF (refleksions funktion)
 • Støtte til samspil og tilknytning
 • Krise- og traumebehandling
 • Undersøgelse af tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Støtte til tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Familie-, psykoterapeutisk- og socialpædagogisk behandling.
 • støtte til organisering og udførelse af de praktiske opgaver (økonomi, rengøring, indkøb m.m.)
 • Deltagelse i uge aktiviteter, så som mor/far-barn gruppe, terapigruppe, legegruppe, m.fl.
 • Tolkebistand til voksne og børn ved behov til
  familier med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Dagbogsnotater og statusrapporter

Niveau 3

Pris: 5.850 kr. pr døgn (for 2 voksne og et barn). 1.200 ekstra pr. person.

Ydelse:

 • Parallelanbringelse i en af vores store 2 værelses lejligheder
 • Observations- og behandlingsophold
 • Pædagogisk støtte 24/7 alle uges dage
 • Sovende nattevagt (mulighed for vågen nattevagt, tilkøb)
 • Inkl. 1 forældrekompetenceundersøgelse. Dog skal den Børnepsykologiske undersøgelse som pr. 1.1 2021 er blevet et krav i alle forældrekompetenceundersøgelser tilkøbes (pris ca. 35.000 kr.)
 • Tværfaglig helhedsvurdering, undersøgelse af
  forældre- barn samspil og tilknytning
 • Vurdering af forældrenes mentaliseringskompetencer og RF (refleksions funktion)
 • Støtte til samspil og tilknytning
 • Krise- og traumebehandling
 • Undersøgelse af tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Støtte til tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Familie-, psykoterapeutisk- og socialpædagogisk behandling.
 • støtte til organisering og udførelse af de praktiske opgaver (økonomi, rengøring, indkøb m.m.)
 • Deltagelse i uge aktiviteter, så som mor/far-barn gruppe, terapigruppe, legegruppe, m.fl.
 • Lægelig undersøgelse af børn, herunder børn
  som i fosterlivet har været eksponeret for rusmidler og/eller afhængighedsskabende medicin
 • Lægelig undersøgelse af voksne
 • Dagbogsnotater og statusrapporter