Priser Tidlig indsats – afdeling Carus 2023

På Carus har vi som udgangspunkt 4 prisniveauer, men har gode erfaringer med, i samarbejde med den enkelte kommune, at tilrettelægge de enkelte forløb, og finde en pris der passer til den enkelte opgave. Så kontakt os endelig hvis du har en sag som du ønsker at få et tilbud på.

Niveau 1

Pris:  Aftales ud fra den konkrete sag, det konkrete behov, hvor mange timer og hvor indsatsen skal foregå.

Ydelse:

 • Dagbehandling.
 • Dagbehandling i Curam lokaler i Skibby, alternativt i familiens hjem, se mere under vores FATA tilbud eller klik her. Vi yder den nødvendige støtte og behandling til familier med vanskeligheder, så der sikres stabile og trygge opvækstbetingelser for deres børn.
 • Vi har fokus på, at forældrene bliver i stand til at varetage forældreopgaven ved at styrke og udvikle de relationer, der er sunde og hensigtsmæssige og dermed bidrage til, at familien og barnet kan udvikle sig. I denne proces har vi et særligt fokus på forældrenes mentaliseringskompetencer og refleksive funktion.
 • Tværfaglig helhedsvurdering, undersøgelse af og støtte til
  forældre- barn samspil og tilknytning.
 • Vurdering af forældrenes mentaliseringskompetencer og RF (refleksions funktion)
 • Krise- og traumebehandling
 • Undersøgelse af tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Støtte til tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Familie-, psykoterapeutisk- og socialpædagogisk behandling.
 • Deltagelse i uge aktiviteter, så som mor/far-barn gruppe, terapigruppe, legegruppe, m.fl.
 • ADL (Almindelig Daglig Levevis) træning.
 • Støtte til misbrugsbehandling og evt. psykiatrisk behandling
 • Månedlig statusrapport

Niveau 2

Pris: Fra 2.720 kr. pr døgn (for 2 voksne og et barn). 600 ekstra pr. person.

Ydelse:

 • Parallelanbringelse i en af vores store 2 værelses lejligheder
 • Observations- og vejledningsophold
 • Pædagogisk støtte kl. 7.00-23.00 mandag til torsdag og fredag til 7.00-16.00. Nattevagt og weekend støtte kan tilkøbes, (se niveau 2 + 3).
 • Tværfaglig helhedsvurdering, undersøgelse af
  forældre- barn samspil og tilknytning
 • Vurdering af forældrenes mentaliseringskompetencer og RF (refleksions funktion)
 • Støtte til samspil og tilknytning
 • Undersøgelse af tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Støtte til tilknytningsudvikling under graviditeten
 • støtte til organisering og udførelse af de praktiske opgaver (økonomi, rengøring, indkøb m.m.)
 • Deltagelse i uge aktiviteter, så som mor/far-barn gruppe, terapigruppe, legegruppe, m.fl.
 • Dagbogsnotater og statusrapport

Niveau 3

Pris: Fra 3.950 kr. pr døgn (for 2 voksne og et barn). 800 ekstra pr. person.

Ydelse:

 • Parallelanbringelse i en af vores store 2 værelses lejligheder
 • Observations- og behandlingsophold
 • Pædagogisk støtte og behandling 24/7 mandag-fredag (til kl. 23.00) og lørdag-søndag kl. 9.00-17.00.
 • Vågen nattevagt, mandag til fredag.
 • Tværfaglig helhedsvurdering, undersøgelse af
  forældre- barn samspil og tilknytning
 • Vurdering af forældrenes mentaliseringskompetencer og RF (refleksions funktion)
 • Støtte til samspil og tilknytning
 • Krise- og traumebehandling
 • Undersøgelse af tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Støtte til tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Familie-, psykoterapeutisk- og socialpædagogisk behandling.
 • støtte til organisering og udførelse af de praktiske opgaver (økonomi, rengøring, indkøb m.m.)
 • Deltagelse i uge aktiviteter, så som mor/far-barn gruppe, terapigruppe, legegruppe, m.fl.
 • Tolkebistand til voksne og børn ved behov til
  familier med anden etnisk baggrund end dansk (vi står for bestillingen og samarbejdet, men kommunen betaler)
 • Dagbogsnotater og statusrapporter

Niveau 4

Pris: Fra 4.550 kr. pr døgn (for 2 voksne og et barn). 1.000 ekstra pr. person.

Ydelse:

 • Parallelanbringelse i en af vores store 2 værelses lejligheder
 • Observations- og behandlingsophold til familier hvor der er massiv bekymring og et forventeligt stort støtte- og behandlingsbehov
 • Pædagogisk støtte 24/7 alle uges dage, også weekend
 • Vågen nattevagt alle ugens 7 dage.
 • Tværfaglig helhedsvurdering, undersøgelse af
  forældre- barn samspil og tilknytning
 • Vurdering af forældrenes mentaliseringskompetencer og RF (refleksions funktion)
 • Støtte til samspil og tilknytning
 • Krise- og traumebehandling
 • Undersøgelse af tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Støtte til tilknytningsudvikling under graviditeten
 • Familie-, psykoterapeutisk- og socialpædagogisk behandling.
 • støtte til organisering og udførelse af de praktiske opgaver (økonomi, rengøring, indkøb m.m.)
 • Deltagelse i uge aktiviteter, så som mor/far-barn gruppe, terapigruppe, legegruppe, m.fl.
 • Støtte til misbrugsbehandling og evt. psykiatrisk behandling
 • Lægelig undersøgelse af børn, herunder børn
  som i fosterlivet har været eksponeret for rusmidler og/eller afhængighedsskabende medicin
 • Lægelig undersøgelse af voksne
 • Forældrekompetenceundersøgelse udarbejdet efter den nye vejledning fra 1. januar 2021, kan tilkøbes.
 • Dagbogsnotater og statusrapporter