Samværskonsulent ordninger

Curam tilbyder i tæt samarbejde med Believe forskellige former for støttet/overvåget samvær:

  • Overvåget samvær § 71.3 – Samværskonsulenten er tilstede og observerer alt, hvad der foregår.
  • Støttet samvær § 71.2 – Samværskonsulenten hjælper og støtter forældrene til at opnå eller udvikle kontakten til deres barn.
  • Beskyttende samvær § 71.1 – Samværskonsulenten er tilstede i begyndelsen og i slutningen af samværet og kan tilkaldes, hvis der er behov for hjælp.

Formålet er altid at opnå størst mulig tryghed for barnet, og skabe optimale betingelser for udvikling af relationen mellem forældre og barn