Somatic Experiencing

Somatic Experingcing metoden er udviklet af Peter A. Levine, Ph. D i psykologi og biofysik. Han studerede dyrenes reaktion på stress og trusler på livet og undrede sig over at de ikke blev traumatiseret. Ved et livslangt studium af dyrenes og menneskernes reaktioner og vort nervesystems funktion, som vi i vidt omfang har til fælles med dyrene, har han udviklet Somatic Experiencing som metode.

Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres, så der genetableres en balance i nervesystemet og stressreaktionerne opløses. Teorien bag metoden, som bliver understøttet af nyeste forskning, er, at en traumatisk stressreaktion er en følge af et højt aktiveret nervesystem, hvor spænding og energi er spærret inde i kroppen hvorved der udvikles symptomer.

Traumet ligger ikke i selv begivenheden – men derimod i nervesystemet.

Når vi mærker tabet af livskraft, glæde og overskud, er det vores krop, der taler. Kroppen husker det, der har bragt os ud af balance. Derfor er kroppen også en del af samtalen i Somatic Experiencing. Det åbner nye veje i behandlingen, hvor den vi lærer at mærke os selv på nye måder. At regulere vitale sansninger og følelser og dermed giver os mulighed for at tage livet tilbage.