Supervision

Hvordan arbejder vi:

På Curam ser vi supervision som et professionelt forum, der skaber plads til det, man ellers er alene med. Under supervision kan man dele vanskelige situationer fra det daglige arbejde, finde rum til oplevelsen af at være sårbar og søgende, samt grundlag for at finde nye innovative måder at håndtere stress og belastninger på.

Vi anser det som vores fornemmeste opgave at sørge for, at supervisanden (individ som gruppe) bliver klogere eller opnår klarhed i forhold til det præsenterede dilemma/problem og udvikler nye ideer til at komme videre. Det interessante er ikke, hvad supervisor mener om verden, om bestemte problemstillinger eller dilemmaer. Det interessante er, hvordan supervisanden ser og taler om verden, og hvordan vi kan hjælpe supervisanden til at finde sin egen mening og udvikle og udvide sin forståelse af de problemstillinger/dilemmaer hun/han taler om.

Vi ønsker ikke at præsentere en sand teori/mening om det, som supervisander fremlægger, det vil vi faktisk klart tage afstand fra. Hensigten er snarere at sætte spørgsmålstegn ved hele sandhedsbegrebet, og netop stille den slags spørgsmål som supervisanden ikke tidligere har stillet sig selv.

Reflekterende team, rollespil og øvelser vil ofte være en del af de redskaber, der anvendes for at gøre supervisionen dynamisk og konkret.

Vi arbejder ud fra en systemisk narrativ tilgang, ligesom vi er inspireret af tilknytningsteorien, neuroaffektiv udviklingspsykolog og den mentaliseringsbaseret tænkning.

Hvad kan vi tilbyde:

  • Individuel supervision
  • Gruppe supervision
  • Supervision af psykoterapeter, behandlere og konsulenter
  • Supervision af pædagoger, lærere og sundhedspersonale
  • Supervision af plejefamilier
  • Supervision med indlagt kursus i kollegial supervision
  • Supervision af ledere, både indenfor det private og det offentlige

Kontakt os hvis du spørgsmål, ønsker at blive ringet op, eller bare vil lidt mere om hvad vi kan tilbyde.​

Kontakt os, klik her.